Regulamin konkursu Instagram

Regulamin konkursu z Nacomi

 1. Organizatorem konkursu organizowanego w ramach profilu „@puderikrem” w serwisie społecznociowym Instagram, zwanego dalej „Konkursem”, jest Baltic Company Sp. z o.o., z siedzibw Warszawie, przy ul. Cybernetyki 19a, wpisando Rejestru Przedsibiorców przez Sd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS 0000021949 (NIP 521-008-24-03), dalej zwana „Organizatorem”.

 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie siz Regulaminem.

 3. Konkurs trwa od 7 listopada 2023 r. od godziny 16:00 do 12 listopada 2023 r. do godz. 23:59.

 4. Wyniki Konkursu bdopublikowane na profilu Organizatora prowadzonym w ramach

  serwisu Instagram (zwanym dalej Profilem) 14 listopada 2023 r. do godz. 19:00 w komentarzu pod postem konkursowym.

 5. W Konkursie mogbraudział wyłącznie osoby, które w dniu publikacji Ogłoszenia ukoczył18 lat.

 6. Zadanie konkursowe (zwane dalej Zadaniem Konkursowym) polega na: a) dodaniu przez Uczestnika w ramach profilu https://www.instagram.com/puderikrem/ w serwisie społecznociowym Instagram pod postem konkursowym komentarza, w którym napisze w jaki sposób najbardziej lubi spdzaczas wolny jesieni, b) zaobserwowaniu profilu „@puderikrem” oraz “@nacomi_naturalne_kosmetyki” w serwisie społecznociowym Instagram, c) polubieniu posta konkursowego.

 7. Komisja oceniajca Zadania Konkursowe bdzie brapod uwagkreatywność komentarzy konkursowych.

 8. Po zakoczeniu Konkursu zostanprzyznane 3 Nagrody Główne (zwana dalej NagrodGłówn) w postaci zestawu kosmetyków o wartoci 73,52 zł kady.

 9. Nagroda zostanie wysłana do zdobywcy przesyłkkurierskw cigu 14 dni roboczych od momentu podania przez Zwycizcniezbdnych danych, tj. nazw wybranych przez zwycizcproduktów oraz adresu.

 10. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

 11. Organizator informuje, e Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani tesponsorowany czy wspierany przez właciciela serwisu społecznociowego Facebook i Instagram. Instagram Inc. nie ponosi odpowiedzialnoci za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia zwizane z Konkursem naley kierowawyłącznie do Organizatora.

 12. Za ewentualne zobowizania podatkowe zwizane z przyznaniem nagrody w Konkursie odpowiada Organizator. Uczestnicy zobowizujsiwspółpracowaw tym zakresie z Organizatorem, w szczególnoci podajc na ich żądanie dane wymagane przez przepisy powszechnie obowizujcego prawa.

13. W przypadkach przewidzianych przez obowizujce przepisy, zdobywca Nagrody otrzyma dodatkowe nagrody pieniężne w wysokoci niezbdnej do pokrycia podatku nalenego w zwizku z wygraniem Nagrody – nagrody te zostanprzeznaczone bezporednio na zapłattegopodatku, tj. nie bdwypłacane zdobywcy Nagrody; powysze zwizane jest z koniecznociwykonania obowizku podatkowego tj. uiszczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych. Wartość podatku zostanie wyliczona i odprowadzona zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz przekazana do właciwego urzdu skarbowego.

Zaufane Opinie IdoSell
4.91 / 5.00 11387 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-05-25
Błyskawiczna realizacja zamówienia. Bardzo polecam!
2024-05-24
Szybka wysyłka, polecam
pixel